SolunFM

Стоп со омразата нам ни е потребна љубов и единство.

Повеќе на тема – Она што ти е свето не го носи со себе на фронтот