SolunFM

Пред Беласица

Во песна на бугарскиот поет Иван Вазов за битката на цар Самуил со византискиот император Васил II, Иван Вазов јасно го нарекува Самуил за Mакедонски цар