SolunFM

Tag: Баба лаже трап не лаже

  • Грција и грчкиот идентитет – Вештачки германски проект од 1830-те.

    Грција и грчкиот идентитет – Вештачки германски проект од 1830-те.

    За оние што заборавиле или за оние што не прочитале досега, се разбира, бидејќи не ги интересирало, да Ве потсетиме драги читатели, за тоа како настанала грчката држава и грчкиот идентитет, па Вие сами заклучете, кој има иредентистички намери и чија е Македонија ? Но и да нештата бидат појасни. Бараме признание на нашето име…