SolunFM

Tag: Беломорска партија

  • Грчката пропаганда против Беломорските Македонци.

    Грчката пропаганда против Беломорските Македонци.

    Атина против Македонците во Егејскиот дел на Македонија. Народот вели: Караванот си врви кучињата си лајат друго и не знаат, а така ќе прават додека не пцовисат. Повеќе на тема – Контурите на „Голема Албанија“ на новата карта на „Балканот„(Македонскиот Полуостров), кои Западот ги игнорира