SolunFM

Tag: Боби Темелков

  • Македонски национален фонд на Македонците во Македонија и иселеништвото

    Македонски национален фонд на Македонците во Македонија и иселеништвото

    После долга работа и неизвесна завршница група на активисти од Македонија и иселеништвото успеаја да регистрираат непрофитабилна организација за помош и поддршка на Македонци, Македонската култура и историја. Непрофитабилната организација е регистрирана на ден 20-ти Август 2023 во Куманово ( Скопје – седиштето е во Скопје ) и го носи името Македонски национален фонд. Боне-…