SolunFM

Tag: BRICS

  • Де-доларизација.

    Де-доларизација.

    Дилма Русеф е спротивната Кристалина, која уште пред 2 години, кога немаше толку многу анти-руски санкции и војна, го најави 5 годишниот план за де-доларизација. А сега веќе мора да се менува, поамбициозно.Бежовска да научеше нешто. Повеќе на тема – БРИКС: Деколонизација на економиите и развој на коридори на Глобалниот југ