SolunFM

Дијалектика

Со проста дијалектика, мили, може да се уништи било каков медиумски гигант манипулатор како бибиси и да се порази неговата намера.

Само на отворено.

Повеќе на тема – Да.