SolunFM

ТРЛГ-230

Фотографија на турскиот MLRS TRLG-230 (230 mm) во служба со 49-та артилериска бригада на вооружените сили на Украина. Првите информации за испорака на овие видови опрема во Украина се појави во ноември 2022 година, а со нив беа испорачани и околу 50 единици наведувани проектили.

ТРЛГ-230 има дострел до 20 км со ненаведувани ракети и до 70 км со наведувани проектили.