SolunFM

Почетокот

Македонија, почетокот на Христијанството.

Првиот човек што го примил христијанството на тлото на Европа била Македонката Лидија од Филипи Македонија.

Во овој момент уште не се викал Балкански Полуостров туку бил Македонски Полуостров. Еве го Филипи овде. Има два примери во Библијата каде што некој човек се идентификувал како Македонец.

Во сите верзии од Библијата ова го пишува : Дела 27:2 „Со нас беше Аристарх Македонец од Солун„. И второто место е Дела 16:9. Треба секој Македонец да го познава овој пасус каде што вика : „Преку ноќта Павле имаше видение пред него стоеше еден човек Македонец кој го молеше му велеше :„ „Дојди во Македонија и помогни.„ „Тоа значело тогаш како што значи и денес човек со славното македонско потекло од времето на Александар.„ Ај да видиме тука Бугарија дали пишува во Библијата ? Не најдовме ништо. Ајде да видиме Србин ? Не најдовме ништо. Грк дали има ? Нема ни Грк.

Во модерните толкувања некаде ќе видите дека христијанството почнало во Грција. Во тој период не постоел поимот Грција. Ниту постоел поимот грчки. Продолжува заследи нè за дел #2 Движење Бојкотирам.

Повеќе на тема – Боли