SolunFM

Костуркиот дијалект на Македонскиот јазик во Егејскиот дел од Македонија под Грција.

И денес го зборуваат Македонците во овој дел од Македонија.


Tags: