SolunFM

Македонци од/во славна Пиринска Македонија

Прослава на Македонците во населбата Струмско во Горна Џумаја, Пиринска Македонија на 16.09.2023.

Повеќе на тема – Македонска прослава кај Македонците во Горна Џумаја, Пиринска Македонија