SolunFM

Македонците во Софија во 1922 година демонстрирале за независна Македонија

Македонците во Софија уште во 1922 година демонстрирале за суверена и самостојна држава Македонија.

“Македонија на Македонците” е еден од транспарентите на маршот во Софија, слоганот на Вилијам Гледстон.