SolunFM

Пишува ОМО „Илинден„ Пирин

Годината е 1952.

Ниту Бугарија, ниту Баи Тошо не знаат на каде ќе дувне ветрот – архивите се достапни за бугарските автори и историчари, па така Дино Ќосев, ја пишува книгата Илинденско востание (нема Преображенско).

Користејќи ги документите, човекот запишал за што се бореле Гоце Делчев, Ѓорче Петров и другите раководители на организацијата: За суверена и самостојна македонска држава.

Исто така, Дино Ќосев запишал дека се бореле и против Фердинандовите слуги (Гарванов, Цанков, Сарафов, Христо Матов), кои биле спроведувачи на идејата за присоединување на Македонија кон Бугарија, односно го користеле параванот наречен автономија, како чекор за присоединување кон Бугарија. За истото не се борела МРО/ТМОРО/ВМОРО.

Повеќе на тема – 99 години од крвавиот пир врз Македонците од Бугарија