SolunFM

Tag: Димче Ацков

  • Ја видов сликава на фб од сабајле, и многу тага осетив.

    Ја видов сликава на фб од сабајле, и многу тага осетив.

    Ја видов сликава на фб од сабајле, и многу тага осетив. И се подсетив дека золошките, се фабрики за депресија ! Во нив животните страдаат и се депресивни ! Нивната улога е да ја прошират таа болест и во општеството ! Носејќи го вашето дете во нив, вие го запознавате со таа состојба на депресија,…