SolunFM

Tag: Кенија

  • БРИКС пушта нова светска пара.

    БРИКС пушта нова светска пара.

    Во август, здравје Боже, се пушта нова светска пара со златна поткрепа. Наменеата е за државите од БРИКС+. +=40+, засега. Повеќе на тема – Почеток на дедоларизацијата.