SolunFM

БРИКС пушта нова светска пара.

Во август, здравје Боже, се пушта нова светска пара со златна поткрепа. Наменеата е за државите од БРИКС+.

+=40+, засега.

Повеќе на тема – Почеток на дедоларизацијата.