SolunFM

Tag: Лерин

  • Македонци од Горно Врбени

    Македонци од Горно Врбени

    Документарен филм за Македонците во Егејска Македонија за МЕГА-ТВ Грција. Повеќе на тема – Грчката пропаганда против Беломорските Македонци.