SolunFM

Македонци од Горно Врбени

Документарен филм за Македонците во Егејска Македонија за МЕГА-ТВ Грција.

Повеќе на тема – Грчката пропаганда против Беломорските Македонци.