SolunFM

Tag: Љубомир Бубевски

  • Љубомир Бубевски · Ханибал

    Љубомир Бубевски · Ханибал

    Ханибал Имамногу вистинаво коцките.Можеда те посреќатно можеи да те уништат. ОтсекогашдоминиралаКралицатаа таае присутнаи во атлетикатаа највеќево маратонот. Најважнатаспоредна работаза мажитеотсекогаш билфудбалота спортска пасијаобложувањето. Еденпоголем поразили континуираноповеќе поразиво низаможат да завршати со кутија дијазепам. Целтана ова пишувањее како правилнода ги користимефинансиите. Една ластовичка не ја будипролеттаа наше едали ќе чекамеили ќе тргнемепо патот нафинансиска слобода. Изборот…