SolunFM

Tag: Македонка Ачковска

  • По Успението светот не си го оставила

    По Успението светот не си го оставила

    „По Успението светот не си го оставила“. Како топла Застапница и Мајка на сите земнородни, Таа нежно ги излева своите благослови врз нас, ни ја објавува небесната утеха, грижејќи се за нашето исправување, за просветление на умот и срцето, и укрепување на нашата волја за извршување на добри дела. „Богородице Дево, радувај се благодатна Маријо,…