SolunFM

По Успението светот не си го оставила

По Успението светот не си го оставила“. Како топла Застапница и Мајка на сите земнородни, Таа нежно ги излева своите благослови врз нас, ни ја објавува небесната утеха, грижејќи се за нашето исправување, за просветление на умот и срцето, и укрепување на нашата волја за извршување на добри дела.

„Богородице Дево, радувај се благодатна Маријо, Господ e со Тебе, благословена си Ти меѓу жените и благословен е плодот на Твојата утроба, зашто Го роди Спасителот на нашите души“

Тропар, глас 1-ви:

В рождествје дјевство сохранила јеси,

во успенији мира не оставила јеси, Богородице.

Преставиласја јеси к животу,

Мати сушчи Живота, и молитвами Твојими избављајеши от смерти души нашја.

Фреска ,Успение на Пресвета Богородица

-Св. Димитрие -црква од XIV век во село Градешница – Мариово