SolunFM

Tag: Монголи

  • Николај Николаевич Дурново: „Бугарите немаат право на Македонија.„

    Николај Николаевич Дурново: „Бугарите немаат право на Македонија.„

    Николај Николаевич Дурново е голем руски научник, кој меѓу другото е познат по ставот дека Македонците не се ниту Бугари ниту Срби. Во својата книга “Бугарската пропаганда во Македонија и македонското прашање“, Москва 1899 година (Б’лгарски Преглед, Софија, V/VI, 1899, 123-124), Николај Николаевич Дурново децидно вели: “Бугарите немаат право на Македонија и се потпираат само…