SolunFM

Николај Николаевич Дурново: „Бугарите немаат право на Македонија.„

Николај Николаевич Дурново е голем руски научник, кој меѓу другото е познат по ставот дека Македонците не се ниту Бугари ниту Срби.

Во својата книга “Бугарската пропаганда во Македонија и македонското прашање“, Москва 1899 година (Б’лгарски Преглед, Софија, V/VI, 1899, 123-124), Николај Николаевич Дурново децидно вели: “Бугарите немаат право на Македонија и се потпираат само на правото на посилниот. Тие се надеваат дека и тука ќе можат да ја измамат Русија да им помогне да ја зграпчат Македонија. Но, во Русија веќе неколку години наваму се убедиле дека етнографските податоци што ги даваат егзархијата и бугарските шовинисти за Македонија, се груб фалсификат, со што веќе 40 години го тераат во заблуда руското и европското општествено мислење.“

Од јасно појасно, како голем научник, Дурново добро знаел дека Бугарите се конгломерат од азијатски племиња Турки, Монголи, Татари, Хуни. За разлика од Македонците кои им припаѓаат на словенскиот род.

За жал, се најде гарнитура недозреани политичари како црпнатиот муртинец, но и други, со прекари стока, свиња, ќурка, кои и понатаму тврдат дека историјата ни е заедничка. Ајде да видиме дали и сега Бугарите ќе излезат со тврдење дека иако само на возраст од седум години Тито успеал да го убеди Дурново да измислува Македонци.

_________________

Превземено од ОМО „Илинден„ Пирин и проф.д-р Бранислав Светозаревиќ, “Македонци.“ страница 417

“Николај Николаевич Дурново за Македонското прашање“

http://periodica.fzf.ukim.edu.mk/godzb/GZ39(1986)/GZ39.19.%20Панов,%20Б.%20-%20Николај%20Н.%20Дурново%20за%20македонското%20прашање.pdf

Повеќе на тема – Вистината за Русија и Бугарија


Tags: