SolunFM

Tag: Налет да се сторите

  • Песна ви пеам Македонци

    Песна ви пеам Македонци

    Песна ви пеам Македонци со зборој нашински. Песна за егејско чедо на Македонија. Македонка мајка ме роди клетва ми остави : Расти и бори се чедо за Македонија. Родена сум во Кукуш, тирански мачена, нога и рака исековте, очи извадовте. Македонка мајка ме роди клетва ми остави : Расти и бори се чедо за Македонија.…

  • Упад.

    Упад.

    Каков упад ❤️💛