SolunFM

Песна ви пеам Македонци

Песна ви пеам Македонци
со зборој нашински.
Песна за егејско чедо
на Македонија.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави :

Расти и бори се чедо
за Македонија.

Родена сум во Кукуш,
тирански мачена,
нога и рака исековте,
очи извадовте.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави :

Расти и бори се чедо
за Македонија.

Името лично македонско
не си го менувам,
внука сум јас на Гоце,
кукушанецот.

Македонка мајка ме роди
клетва ми остави :

Расти и бори се чедо
за Македонија.

Македонка со знамето од Еге.

Повеќе на тема – Македонци