SolunFM

Tag: Париз

  • Полиција vs. Пожарна.

    Полиција vs. Пожарна.

    Полиција vs. Пожарна. Париз ’23. Следно е ЈСП vs ЈКП, па Војска vs Лекари.

  • Власт.

    Власт.

    Коа ќе Станам влаС, вака ќе тепам шарени и друзи безалтернативни еуроатлантисти ако ми се бунат на промените, да се чувСвуваат модерно ко во ПариС, ФранС, ЕС. Или да ги пратам таму на протеС и вечен живот у таа вредноС ?!