SolunFM

Власт.

Коа ќе Станам влаС, вака ќе тепам шарени и друзи безалтернативни еуроатлантисти ако ми се бунат на промените, да се чувСвуваат модерно ко во ПариС, ФранС, ЕС.

Или да ги пратам таму на протеС и вечен живот у таа вредноС ?!