SolunFM

Tag: Ристо Маџунков

  • На крајот

    На крајот

    на секого што останал далекузаедно со својата болка порано или подоцнаму станува јасно дека најважно од сèе да го сочува во себе животот во родниот краји татковината