SolunFM

На крајот

на секого што останал далеку
заедно со својата болка

порано или подоцна
му станува јасно

дека најважно од сè
е да го сочува во себе

животот во родниот крај
и татковината