SolunFM

Tag: Светски Македонски Конгрес · Србија

  • За Демократската Партија на Македонците во Србија во „Коалиција за мир и толеранција„

    За Демократската Партија на Македонците во Србија во „Коалиција за мир и толеранција„

    Светски Македонски Конгрес · Србија 26 септември 2023 година, Врање, Србија – Светскиот Македонски Конгрес Србија (СМК Србија) известува дека на 30 септември 2023 година, Демократска Партија на Македонците во Србија и Градскиот одбор за Врање ќе ја промовираат партиската коалиција “Коалиција за мир и толеранција“. Светскиот Македонски Конгрес · Србија упатува целосна поддршка на претседателот…