SolunFM

Tag: Владимир Пановски

  • Партии ?

    Партии ?

    Се помочаа на државата. Се помочаа на народот. Се помочаа на историјата. Повеќе на тема – Подарок.

  • Послушници.

    Послушници.

    СПОРЕДЕТЕ ГИ ДЕНЕС ! СУДИИ, ПОЛИЦИЈА, ИЗВРШИТЕЛИ, НОТАРИ ? АДМИНИСТРАЦИЈА ?