SolunFM

Партии ?

Се помочаа на државата.

Се помочаа на народот.

Се помочаа на историјата.

Повеќе на тема – Подарок.