SolunFM

Два збора.

Христос Воскресна.

Во овие два збора сета смисла на нашиот живот збрана.

За многу години.