SolunFM

Церемонијалниот параден штит на македонскиот крал Филип II, татко на Александар Македонски. Штитот датира од 340 п.н.е.


Фотографијата е од музејот во Еге(Кутлеш/Вергина). Штитот бил пронајден во 1977 година.

Музеј Еге(Кутлеш/Вергина)

Еге(Кутлеш), пред да го сменат името 1924, по окупацијата на дел од Македонија.

Повеќе на тема – Македон