SolunFM

Малку е.

!!!Малку е. За овој никаков народ, малку е. Треба уште да се угнетува и да се пљачка. Малку е!!!