SolunFM

Новата влада

Новата влада мора да донесе итен закон за можност да се купи, поседува и носи огнено автоматско оружје само со лична карта за лица постари од 25 години.

Да се бетонира маржа 20% и давачки 0% за оружје, и неограничена маржа и 100% давачки за муниција.

Само тогаш ќе има ред.