SolunFM

Појаснување: Здружението „НАШИ” не е здружение на татковци, туку здружение за зачувување на традиционалните вредности.

Постои 6 години и во управувачката структура се 4 жени и 2 мажи.

Проектот 50-50 родителство го почнавме во септември годинава и учествуваме заедно со креаторите на новиот закон за семејство и брак во негово подобрување.

Сашо Панговски, здружение „НАШИ„.

Членството е 50-50 мажи жени.

Здружението „НАШИ” смета дека бракот, родителството и децата се традиционални вредности.

Повеќе на тема – Уништување на фамилијата