SolunFM

За името на полуостровот Балкан.

За името на полуостровот Балкан, со потекло од после првата четвртина од 19-тиот век.

Ова од “Бугарин“ кој “не знае“ 😉 дека претходно полуостровот бил нарекуван Македонија.

Сепак знае дека вистинските ( Аспарухови ) Бугари се туркојазични, азијатски дојденци со турчинско потекло.