SolunFM

Зошто.

А бе зошто МОЛЧИТЕ за ВЕЛЕПРЕДАВСТВАТА на СИНОДОТ на МПЦ за НЕПОТРЕБНИТЕ “признавања“ на МПЦ – едното од Гркот од Фанар (Истанбул), другото од ќерката-црква на Србите (СПЦ)чии цркви (епархии) со векови беа власништво на македонската црква, а сега ВЕЛЕПРЕДАВНИЦИТЕ од СИНОДОТ се радуваат и со српското “признавање“ на новата МПЦ-2022, со “подарени “српски“ цркви/епархии во Северна Македонија“.

Уште ли ќе му молчите на ВЕЛЕПРЕДАВНИКОТ Петар и ќе му ја бакнувате раката?
(Ова важи и за другите ВЕЛЕПРЕДАВНИЦИ од Синодот.)

П.С. Гледам “администраторот“ ставил исечок од СРБОФИЛСКА “Декларација“ направена во СеверЏганија во која е прифатено “признавањето“ од СПЦ. (точка 8 од декларацијата)

Еве што кажуваат Србите во нивниот “томос“ за “признавањето“ на НОВАТА МПЦ-2022:
“Нашата Света СПЦ, како наследничка на древната и славна Пеќка Патријаршијасоборски… го признава афтокефалниот статус на црквата црквата Божја во СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.. ВО СОСТАВОТ НА НАШАТА СРПСКА ПАТРИЈАРШИЈА“

и ова:

“СВЕТИТЕ ХРАМОВИ и МАНАСТИРИ, ОСОБЕНО ГОЛЕМИТЕ СВЕТИЊИ од НЕМАЊИЧКИОТ ПЕРИОД и од ПОДОЦНЕЖНИ ПЕРИОДИ на СРПСКО ПРИСУСТВО, ЦРКОВНО РОДИТЕЛСТВО и КУЛТУРНО ТВОРЕШТВО на ТЛОТО НА денешна СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО и ЦЕЛОКУПНИОТ ПОДВИЖЕН и НЕПОДВИЖЕН ИМОТ на СПЦ, ВНАТРЕ во НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ Ѝ СЕ ОТСТАПУВААТ ЗА КОРИСТЕЊЕ на НОВАТА афтокефална ЦРКВА.“

Со барање Македонците да потпишуваат ваква, СРБОФИЛСКА “декларација“ која прифаќа вакво “признавање“, “администраторот“ ги ЗАЛАЖУВА Македонците да се откажат од ИСКОНСКИТЕ, историски КОРЕНИ на македонската црква и да прифатат НОВА МПЦ-2022.
Точно како што ВЕЛЕПРЕДАВНИКОТ Петар и ВЕЛЕПРЕДАВНИЦИТЕ од СИНОДОТ посакуваат – да се поништи црквата како МАКЕДОНСКА.

Еве што кажуваат Србите во нивниот “томос“ за “признавањето“ на НОВАТА МПЦ-2022:
“Нашата Света СПЦ, како наследничка на древната и славна Пеќка Патријаршијасоборски… го признава афтокефалниот статус на црквата црквата Божја во СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.. ВО СОСТАВОТ НА НАШАТА СРПСКА ПАТРИЈАРШИЈА“

и ова:

“СВЕТИТЕ ХРАМОВИ и МАНАСТИРИ, ОСОБЕНО ГОЛЕМИТЕ СВЕТИЊИ од НЕМАЊИЧКИОТ ПЕРИОД и од ПОДОЦНЕЖНИ ПЕРИОДИ на СРПСКО ПРИСУСТВО, ЦРКОВНО РОДИТЕЛСТВО и КУЛТУРНО ТВОРЕШТВО на ТЛОТО НА денешна СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО и ЦЕЛОКУПНИОТ ПОДВИЖЕН и НЕПОДВИЖЕН ИМОТ на СПЦ, ВНАТРЕ во НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ Ѝ СЕ ОТСТАПУВААТ ЗА КОРИСТЕЊЕ на НОВАТА афтокефална ЦРКВА.“

Со барање Македонците да потпишуваат ваква, СРБОФИЛСКА “декларација“ која прифаќа вакво “признавање“, “администраторот“ ги ЗАЛАЖУВА Македонците да се откажат од ИСКОНСКИТЕ, историски КОРЕНИ на македонската црква и да прифатат НОВА МПЦ-2022.
Точно како што ВЕЛЕПРЕДАВНИКОТ Петар и ВЕЛЕПРЕДАВНИЦИТЕ од СИНОДОТ посакуваат – да се поништи црквата како МАКЕДОНСКА.

Еве што кажуваат Србите во нивниот “томос“ за “признавањето“ на НОВАТА МПЦ-2022:
“Нашата Света СПЦ, како наследничка на древната и славна Пеќка Патријаршијасоборски… го признава афтокефалниот статус на црквата црквата Божја во СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА.. ВО СОСТАВОТ НА НАШАТА СРПСКА ПАТРИЈАРШИЈА“

и ова:

“СВЕТИТЕ ХРАМОВИ и МАНАСТИРИ, ОСОБЕНО ГОЛЕМИТЕ СВЕТИЊИ од НЕМАЊИЧКИОТ ПЕРИОД и од ПОДОЦНЕЖНИ ПЕРИОДИ на СРПСКО ПРИСУСТВО, ЦРКОВНО РОДИТЕЛСТВО и КУЛТУРНО ТВОРЕШТВО на ТЛОТО НА денешна СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, КАКО и ЦЕЛОКУПНИОТ ПОДВИЖЕН и НЕПОДВИЖЕН ИМОТ на СПЦ, ВНАТРЕ во НЕЈЗИНИТЕ ГРАНИЦИ Ѝ СЕ ОТСТАПУВААТ ЗА КОРИСТЕЊЕ на НОВАТА афтокефална ЦРКВА.“

Со барање Македонците да потпишуваат ваква, СРБОФИЛСКА “декларација“ која прифаќа вакво “признавање“, “администраторот“ ги ЗАЛАЖУВА Македонците да се откажат од ИСКОНСКИТЕ, историски КОРЕНИ на македонската црква и да прифатат НОВА МПЦ-2022.
Точно како што ВЕЛЕПРЕДАВНИКОТ Петар и ВЕЛЕПРЕДАВНИЦИТЕ од СИНОДОТ посакуваат – да се поништи црквата како МАКЕДОНСКА.