SolunFM

Честитки за Меѓународниот ден на Бошњаците

Светски Македонски Конгрес

28 септември 2023 година, Скопје, Македонија – Светскиот Македонски Конгрес (СМК) на припадниците на Бошњачката заедница во Македонија им го честита 28 септември – Меѓународниот ден на Бошњаците.

Бошњаците во Македонија ги уживаат сите права и слободи, и се нераскинлив и интегрален дел од Македонија.

СМК се надева дека Бошњачката заедница и натаму ќе придонесува за општото добро и развојот на Македонија.

СМК ја поддржува интеграцијата на Бошњачката заедница во Македонија со афирмација на нивниот етнички, јазичен, културен, верски и историски идентитет.

Повеќе на тема – Заедница