SolunFM

Tag: Горно Врбени

  • Македонци од Горно Врбени

    Македонци од Горно Врбени

    Документарен филм за Македонците во Егејска Македонија за МЕГА-ТВ Грција. Повеќе на тема – Грчката пропаганда против Беломорските Македонци.

  • Александар Турунџев – 1872 – 1905

    Александар Турунџев – 1872 – 1905

    30 август 2023 година, Битола, Македонија – Александар Турунџев роден е во 1872 година во село Горно Врбени, Леринско. Бил војвода на ТМОРО и ВМРО. Во редовите на ТМОРО се вклучил многу млад, најнапред како четник, а потоа и како војвода. За време на Илинденското востание со својата чета зел активно учество во борбите кај…