SolunFM

Едно име имаме.

Вчера на ‘Едно име имаме’, солзи течеле и морници ги лазеле истите оние шо Северна од уста не ја вадат.

Ни срам, ни перде.

Јонче се превртува во гробот.